[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
รับชม ETV การพัฒนาครูย้อนหลัง

1. อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู) ตอนที่ 1 นโยบายและการพัฒนาครู
2. อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน
3. อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู) ตอนที่ 3 วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
4. อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู) ตอนที่ 4 การเขียนแผนรายภาค
5. อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู) ตอนที่ 5 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ
6. อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู) ตอนที่ 6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์
7. อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู) ตอนที่ 7 การเขียนแผนการจัดการฯ
8. อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู) ตอนที่ 8 การวัดและการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เข้าชม : 238
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศูนย์ราชการนาสาร  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7537-8507 
โทรสาร  
0-7537-8511  nakhonnfe@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   webmaster   Version 2.05HD  Update by   ญาณิศชา ภควัตเกศกุล