[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
27 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.นครศรีธรรมราช จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
27 ม.ค. 2558 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในโครงการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าชม : [438]
20 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ผอ.เกษร ธานีรัตน์ มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 20 มกราคม 2558 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
เข้าชม : [379]
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นครศรีธรรมราช ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558
16 ม.ค. 2558 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และบคุลากร กศน. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ณ โรงแรมทวินโล
เข้าชม : [368]
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการเงินพัสดุ
15 ม.ค. 2558 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการเงิน และพัสดุ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเ
เข้าชม : [901]
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ อำเภอทุ่งใหญ่
วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ กิจกรรม เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่คุณธรรม ณ วัดท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัด
เข้าชม : [343]
12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
นางเกษร ธานีรัตน์ ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากร ยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค่านิยม 12 ประการ
12 มกราคม 2558 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากร ยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค่านิยม 12 ประการ
เข้าชม : [563]
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
นางเกษร ธานีรัตน์ ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากร อบรมการพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย วันที่ 3
วันที่ 9 มกราคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย ผอ.เกษร ธานีรัตน์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย
เข้าชม : [244]
8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
นางเกษร ธานีรัตน์ ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มอ่าวไทย
วันที่ 8 มกราคม 2558 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าชม : [355]
7 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย
วันที่ 7 มกราคม 2557 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าชม : [248]
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประธานกลุ่มโซนเรื่องการจัดประชุมสัญจรประจำไตรมาส
6 ม.ค. 2558 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางบุษบา ณะแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับประธานกลุ่มโซน กศน. ในจังหวัด เพื่อกำหนดปฏิทินและรูปแบบการจัดประชุมสัญจร ในแต่ละไตรมาส สำหรั
เข้าชม : [246]
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นครศรีธรรมราช นำร่องปลูกจิตสำนึกรักชาติอย่างต่อเนื่อง
5 ม.ค. 2558 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางบุษบา ณะแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นำบุคลากร ยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค่านิยม 12 ประการ ซึ่งเป็นหนึ่งในการปลูกจิตสัมนึกรักชาติ
เข้าชม : [223]
26 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2558 แด่ผู้ว่า นายกฯ อบจ. และอดีต รมต.ศธ.
26 ธ.ค. 2557 ผอ.เกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสใกล้เทศกาลวันปีใหม่ 2558 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังกวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบร
เข้าชม : [314]
26 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.โรงเรียนเจริญวิทย์ และคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช
25 ธ.ค. 2557 เวลา 15.30 น. ผอ.สุวรรณา ล่องประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ อำเภอฉวาง และคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผอ.เกษร ธานีรัตน์ ที่เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ ผอ.เกษร ธานีรัตน์ มอบของขวัญเนื่องในโ
เข้าชม : [433]
26 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ โดย กศน.อำเภอเมือง และอำเภอร่อนพิบูลย์
25 ธ.ค. 2557 เวลา 14.00 น. นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิดค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ จัดโดย กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และ กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 41
เข้าชม : [508]
25 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช ร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก ณ กศน.อำเภอสิชล
25 ธ.ค. 2557 เวลา 08.00 น. นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาในโครงการประเมินสถานศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก ณ กศน.อำเภอสิชล
เข้าชม : [251]
25 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมราร ศอ.ปส. จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ธ.ค. 2557 เวลา 13.00 น. นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ.) ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมร
เข้าชม : [307]
25 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช นำร่องแนวปฏิบัติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนเริ่มการประชุม
24 ธ.ค. 2557 เวลา 09.00 น. นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อนเริ่มการประชุมได้เชิญชวนให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมยื
เข้าชม : [155]
22 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 ธ.ค. 2557 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินงานคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1
เข้าชม : [170]
22 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช นำบุคลากร ยืนเคารพธงชาติ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานประจำวัน
22 ธ.ค. 2557 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางบุษบา ณะแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นำบุคลากร ยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ว่ายพระ และกล่าวค่านิยม 12 ประการ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานประจำวัน แม้ว่าสภาพ
เข้าชม : [152]
19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.เกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมอบหมาย นางบุษบา ณะแก้ว รองผู้อำนวย
เข้าชม : [234]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศูนย์ราชการนาสาร  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7537-8507 
โทรสาร  
0-7537-8511  nakhonnfe@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   webmaster   Version 2.05HD  Update by   ญาณิศชา ภควัตเกศกุล